Teknikk

Eco-bo har utviklet og patentert klimarobuste og superisolerte byggningselementer som kan benyttes i gulv, vegger og tak i
alle typer bygg. Konstruksjonen er kompakt, råtefri og reduserer byggekostnaden
med 30%.

Superisolerte elementer

Superisolerte gulv-, tak- og veggelement med U-verdi < 0,10. Elementene har integrert bærestruktur og et klimarobust yttersjikt i fiberarmert betong. De produseres lokalt i standard
bredde 1,2 meter og i valgfri lengde, med stor frihet for utsparinger for vindu og dører. 

Vi har bransjeledende kostpris fra kr 1100 per kvadratmeter. Sammenlignet har tradisjonell TEK17 bindingsverkvegg kostpris iht Norsk Prisbok kr 2500 per kvadratmeter

0
U-verdi
0
Elementbredde
0
Kostpris per m²

Karmfrie vindu

Eco-bo har utviklet arkitekters drømmeteknikk for karmfri innfesting av vindu med markedets laveste u-verdi < 0,6. Karmfrie vindu gir 30% mer dagslys og typisk 50% lavere kostnad. Løsningen er fleksibel og alle modulmål er tilgjengelig. 

Unik prosess

Eco-bo har utviklet en unik arbeidsprosess hvor elementene blir produsert lokalt på byggeplass i en tidsuavbrutt og standardisert prosess. Dette gir redusert tidsbruk og jevn høy kvalitet. Vår teknikk er bransjeledende med en produktivitet på 1 m² ferdig vegg per timeverk.

Ytelser - teknikk

Close Menu