Ny byggeteknikk

Eco-bo har utviklet og patentert ny byggeteknikk. Vi bruker nye materialteknikker og patentert arbeidsprosess som gir en klimarobust konstruksjon med svært høy isolasjonsevne

 – uten at det koster mer

Ny veggkonstruksjon

Vi har utviklet og patentert markedets mest kompakte og klimarobuste veggkonstruksjon med U-verdi 0,10.

 • Sandwichelement helt fri for kuldebroer
 • U-verdi 0,10
 • Veggtykkelse 35 cm
 • Høy termisk masse
 • Klimarobust yttersjikt i pigmentert betong
 • Innersjikt i skruefast fibergips
 • Bærestruktur utelukkende på “varm side”
 • Utelukkende mineralske materialer på “kald side”

Registreringsbrev patent

Ny karmfri innfesting vindu

Eco-bo er den eneste aktøren i markedet som monterer superisolerte vinduer rett i vegg uten karm.

 • Innfesting helt fri for kuldebroer
 • Tre-lags superisolert glass uten karm monteres rett i vegg
 • Markedets laveste U-verdi
 • Diskre og minimalistisk uttrykk
 • Alle modulmål tilgjengelig

 Registreringsbrev patent

Ny arbeidsprosess

Eco-bo har utviklet og patentert en arbeidsprosess hvor hele bygningskroppen blir prefabrikert på byggeplassen. Arbeidsprosessen er standardisert og egner seg for volumproduksjon. Dette gir redusert tidsbruk og jevn, høy kvalitet.

Registreringsbrev patent

Dag 1 – 20:
Veggelementer produseres på sokkel under elementtelt

Dag 21 – 26:
Veggelementer klargjøres for montering

Dag 27- 34:
Montering bygningskropp

Dag 35 – 120:
Innredning, tekniske installasjoner og opparbeiding uteområde