Robust

Gulv-, tak- og veggelementene har et robust yttersjikt i fiberarmert betong. Bærestruktur er trukket inn på varm side fri for kuldebroer. Elementene er 100% sirkulære ved at de er lett å demontere for gjenbruk eller gjenvinning.

Eco-bo sine bygningselementer er kompakte og består av følgende fire sjikt:

Yttersjikt

Yttersjikt i fiberarmert betong. Dette er råtefritt og værbestandig med markedets laveste vedlikeholdsbehov. Yttersjiktet kan benyttes ubehandlet, eller overflatebehandles med ulike gjennomfargende strukturpusser.

Ytre isolasjon

Ytre isolasjon er høytrykkfast, vindtett, damptett og råtefri med en formidabel isolasjonsevne.

Bærestruktur

Bærestruktur i trevirke er trukket inn på varm side og isolert med lyddempende materialer. Dette gir trevirket optimale betingelser og sikrer lang levetid.

Innersjikt

Innersjikt i fiberarmert gips. Innersjiktet gir en glatt og fin overflate som er skruefast, tåler hard bruk og er lyddempende. Innersjiktet kan overflatebehandles etter ulike ønsker om farger og strukturer.

Sirkulærøkonomi

Bygningselementene tilfredsstiller kravene til sirkulærøkonomi. Etter endt forventet levetid, tilsvarende det dobbelte av tradisjonelle teknikker, kan bygningselementene enkelt demonteres i samme rekkefølge som de ble montert. Samtlige materialer kan brukes i nye formål eller gjenvinnes 100%.

Oppsummering

Close Menu