Nullenergi

Eco-bo kombinerer en superisolert bygningskropp med markedets mest effektive tekniske installasjoner for å minimere energiforbruket.

Energiproduksjon

Eco-bo har takflater som er klargjort for montering av solcellepaneler. Ved å kombinere solceller med varmepumpe vil man kunne oppnå nullenergibygg. Altså egenprodusert energi tilsvarer da eget forbruk over året

Lys

Eco- bo har patenterte karmfrie vindu som fjerner kuldebroer og gir inntil 30% mer dagslys. Det  benyttes energieffektiv LED belysning i alle rom. 

Luft, varme og lyd

Eco-bo benytter moderne veggventiler som renser uteluften. En avtrekksvarmepumpe utnytter restvarmen i inneluften og sørger for varmt vann og romoppvarming med en virkningsgrad på 1 til 4. Brukt inneluft kastes ut. En biopeis benyttes til peiskos og reservevarmekilde.

Ekstra lyddempende materialer i vegger og vindu, samt lydfeller i alle ventiler, absorberer lyd utenfra og mellom rommene.

Oppsummering

Close Menu