Bygg står for 40% av verdens klimagassutslipp

– slik skal vi redusere det!

Utfordringen

Energibruk i bygg står for omkring 40 prosent av energiforbruket i Norge. Globalt står byggsektoren for en om lag like stor andel av klimagassutslippene.

Anbefalingene

Ifølge FNs klimapanel er energieffektivisering i bygg et av de viktigste og mest kostnadseffektive tiltakene globalt for å redusere klimagassutslipp. Det mest effektive tiltaket er å superisolere bygningskroppen. Dette illustreres i FNs “Kyoto-pyramide”.

Løsningen

eco-bo har utviklet ny byggeteknikk som minimerer boligens varme- og strømbehov og samtidig utnytter solenergi. Dette gir mer enn 50% reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med dagens nye standardboliger (TEK 10). I tillegg kan man velge en utvidet bruk av solenergi som gjør boligen karbonnøytral eller karbonnegativ.

Klimagassregnskap

eco-bo utfører klimagassregnskap for våre boliger. Disse dokumenterer at våre boliger reduserer klimagassutslippene med mer enn 50 % i et livsløpsperspektiv. Vi benytter anerkjente modeller fra Statsbygg og Civita for beregning av klimagassavtrykk. Alle våre boligmodeller kan leveres som eco-bo passiv, eco-bo null eller eco-co pluss.