Fordeler

Med eco-bo bor du moderne, miljøvennlig og komfortabelt. Våre boliger har lang levetid og bruker svært lite energi.

Slik sparer du både miljøet og lommeboka.

Med høyeste energiklasse A bor du klimavennlig og fornybart. Vår nyutviklede byggeteknikk gir mer enn 50% reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med dagens nye standardboliger (TEK10). Vi benytter robuste og resirkulerbare materialer med ekstra lang levetid.

Kompakte og superisolerte vegger gir mer innvendig areal og reduserer boligens energibehov med mer enn 50% sammenlignet med dagens forskriftskrav. Vi benytter utelukkende mineralske og råtefrie materialer i ytre del av bygningskroppen. Samtidig har vi flyttet bærestrukturen innover slik at den er helt skjermet for klimapåkjenninger. Dette gir boliger med svært lavt vedlikehold og øker boligens levetid til det doble – 120 år.

En solid og klimarobust bygningskropp gjør deg ekstra trygg mot storm og brann. Armert betong utvendig gir en robust bolig som står stødig i all slags vær. Skruefast fibergips innvending gir ekstra sikkerhet mot brann.

Store vinduer i stuen henter utemiljø og naturlig lys inn, gir mer utsikt, energi og velvære. Vi er den eneste i markedet som benytter trelags superisolerte vindu montert rett i vegg uten karm. Dette gir deg 15 % mer utsikt sammenlignet med standard vindu.

Ekstra dimensjonert ventilasjonsanlegg sikrer tilgang på ren og frisk luft. Vi benytter ventilasjonsanlegg med to ganger større kapasitet enn forskriftskravet. Dette gir økt varmegjenvinning, rolige luftstrømmer uten sjenerende lyd og rikelig tilgang på ren og frisk luft.

Ekstra lyddempende løsninger hindrer sjenerende støy utenfra, og egen lyd forstyrrer ikke naboen. Vi benytter patentert ny byggeteknikk med ekstra støydempende isolasjon, trelags vindusglass montert rett i vegg, og skruefast fibergips med høy masse. Dette medfører inntil 50 % ekstra lydreduksjon i forhold til forskriftskrav.