Nullenergibygg

30% reduksjon i byggekostnad

Eco-bo har utviklet ny teknikk for nullenergibygg med beste energimerking klasse A. Vår teknikk reduserer byggekostnaden med 30% sammenlignet med tradisjonell bindingsverk TEK 17, energiklasse C.

Teknikk

Teknikken består av superisolerte gulv-, tak- og veggelementer med integrert bærestruktur. Standard bredde 1,20 m og valgfri lengde med mulighet for karmfri innfesting av vindu. Materialene er hyllevarer og av høy kvalitet. 

Nullenergi

Robust

Gulv-, tak- og veggelementene har et robust yttersjikt i fiberarmert betong. Bærestruktur er trukket inn på varm side fri for kuldebroer. Elementene er 100% sirkulære ved at de er lett å demontere for gjenbruk, eller gjenvinning etter anslått levetid på 120 år.

Vi søker samarbeidspartnere

Vi oppnår bransjens beste lønnsomhet ved å redusere byggekostnaden med 30%. Vi gir opplæring i teknikk, produksjon og montering. Bruk av teknikk og konsept koster kr 100 per m².

Close Menu